• Erçel Değirmençay Rezervuar Alanı Halihazır Harita Yapımı
 • İmamoğlu Musulu S0 Sulaması 2500 Hektar Nirengi Pol Tesisi ve Kamulaştırması 72 Km
 • Hatay İlindeki 5 Adet Göletin Planlama ve Kat’i Projelerinin Hazırlanmasında Kullanılacak Gölet Rezervuar alanlarının 1/2000 Ölçekli Sayısal Halihazır Harita Yapım İşi
 • Hatay İlindeki 5 Adet Göletin Planlama ve Kat’i Projelerinin Hazırlanmasında Kullanılacak Gölet Aks alanlarının 1/1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Harita Yapım İşi
 • Mersin Aydıncık Göleti Aks ve Rezervuar Alanı 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Yapımı İşi
 • Mersin Tarsus Alibeyli Göleti Aks ve Rezervuar Alanı 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Yapımı İşi
 • Mersin Pamukluk Barajı Sulama Sahası 12000 Hektar Halihazır Harita Yapımı
 • Mersin Efrenk (Müftü Deresi) Islah Projesi Seritvari Halihazır Haritası
 • Osmaniye Sumbas Malzeme Ocağı Harita Yapımı işi
 • Mersin-Mut Kurtsuyu Göleti Sulama Sahaları (Sağ Sahil 1. Kısım ) 1/2000 Ölçekli Sayısal Harita Yapım işi
 • Mersin-Mut Kurtsuyu Göleti Sulama Sahaları (Sol Sahil 2. Kısım) 1/2000 Ölçekli Sayısal Harita Yapım işi
 • Mersin-Gülnar-Üçoluk Göleti Aks (1/1000 ölçekli) ve Rezervuar Alanı (1/2000 Ölçekli) Sayısal Harita Yapım işi
 • Hatay-Merkez Tanışma, Hatay-Altınözü-Altınkaya, Hatay-Samandağ Çökek Göletlerine ait malzeme alanları, ulaşım yolları, derivasyon kanal güzergahları vb. yerlerin 1/1000 ölçekli sayısal harita yapım işi
 • Adana-Kozan Meletmez Göleti Sol Sahil Sulama Alanı (1/2000) Sayısal Harita Yapım işi
 • Adana-Karaisalı Demirçit Göleti Sulama Sahası 1/2000 Ölçekli Sayısal Harita Yapım işi