• Başpınar İstasyonu Halihazır Harita ve Kesitlerin Çıkarılması
  • Nusaybin İstasyonu 5 Km Hat Halihazır Harita 
  • Osmaniye-Mersin ve Yenice Kayseri arası 440 km Şeritvari Halihazır Harita Alımı ve İstasyonların Plankotelerinin Alımı